Λογιστικά-Φορολογικά

Κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες

Ασφαλιστικό

Υπηρεσίες προς ασφαλιστικούς φορείς (Ι.Κ.Α. Ο.Α.Ε.Ε κ.λ.π)

Προγράμματα

Διαδικασίες ένταξης σε προγράμματα ( Ο.Α.Ε.Δ  Ε.Σ.Π.Α.κ.λ.π)

Ασφάλεια

Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες (ΕΘΝΙΚΗ  ING κ.λ.π )