ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– Τήρηση Α,Β,Γ κατηγορίας βιβλίων
– Οργάνωση , επίβλεψη λογιστηρίων
– Μισθοδοσία , εργατικά , διεκπεραιώσεις εργασιών

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– Φορολογικές Δηλώσεις , φ.π.α , φ.μ.α.π
– Συστάσεις εταιριών , μετατροπές , συγχωνεύσεις
– Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
– Διευθέτηση Φορολογικών εκκρεμοτήτων
– Αξιοποίηση φορολογικών ευεργεμάτων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– Προϋπολογισμού , αποκλίσεις οικονομιών αποτελεσμάτων
– Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις , προγράμματα επιδοτήσεων
– Αναπτυξιακοί νομού , επιχειρηματικά σχέδια , τεχνικές πωλήσεων

Φροντίζουμε για έναν αξιόπιστο φορολογικό προγραμματισμό Επικοινωνήστε μαζί μας